top of page

oblikovanje

Ideje in sporočila prenašamo v vidne informacije.

S svojim strokovnim znanjem in izkušnjami izvajamo in predlagamo nove rešitve, pri tem pa upoštevamo vaše želje. Komunikacija z naročnikom je za nas pomemben element. 
Povezani smo s tiskarji, saj je pri izvedbi oblikovanja ključno poznavanje pravilne priprave za tisk in tehnologij tiska.

 

Oblikovanje in izvedba oblikovanja (prelom) knjig ter drugih publikacij
je naša osnovna dejavnost.


Oblikovanje in grafična priprava tiskovin:

• izdelava logotipov (podjetja, izdelki ...)
• celostne grafične podobe
   (logo, vizitke, dopisni listi, kuverte)
• publikacije:
   - knjige,
   - brušure,
   - revije,
   - strokovno literaturo,
   - kataloge,
   - časopis
 

 

• druge tiskovine:

   - zloženke,  

   - letake,

   - plakate,

   - obrazce,

   - razglednice,

   - vabila,

   - nalepke,

   - diplome in priznanja ...

bottom of page