OBLIKOVANJE

Grafični oblikovalec s svojim delom prenese ideje in sporočila
v vidne informacije do ljudi.


Pri oblikovanju sodelujemo z naročnikom, saj je komunikacija za nas pomemben element pri izvedbi naročila. Upoštevamo vaše ideje in želje, s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami predlagamoin izvajamo nove rešitve. Povezani smo s tiskarji, saj je pri izvedbi oblikovanja pomembna tudi ustrezna priprava za tisk in poznavanje tiskarskih tehnik.

 

Naša osnovna dejavnost je oblikovanje in stavljenje knjig in ostalih publikacij ter vseh spodaj naštetih tiskovin:

• izdelava logotipov (podjetja, izdelki ...)

• celostne grafične podobe

   (logo, vizitke, dopisni listi, kuverte)

• publikacije:

   - knjige,

   - brušure,

   - revije,

   - strokovno literaturo,

   - kataloge,

   - časopis

 

 

• druge tiskovine:

   - zloženke,  

   - letake,

   - plakate,

   - obrazce,

   - razglednice,

   - vabila,

   - nalepke,

   - diplome in priznanja ...