top of page

prelom in priprava za tisk

Izvedba oblikovalske zasnove in priprava za tisk.

Na področju preloma združujemo klasična znanja grafičnega oblikovanja in uporabljamo sodobne aplikacije za urejanje knjig in ostalih zahtevnih publikacij.
Na enem mestu boste dobili - oblikovanje, prelom in digitalni tisk. 


 

Izvedba oblikovanja (prelom) knjig ter drugih tiskovin.

• izdelava logotipov (podjetja, izdelki ...)
• celostne grafične podobe
   (logo, vizitke, dopisni listi, kuverte)
• publikacije:
   - knjige,
   - brušure,
   - revije,
   - strokovno literaturo,
   - kataloge,
   - časopis
 

 

• druge tiskovine:
   - zloženke,  
   - letake,
   - plakate,
   - obrazce,
   - razglednice,
   - vabila,
   - nalepke,
   - diplome in priznanja ...

bottom of page