PRELOM IN PRIPRAVA ZA TISK

Tehnična obdelava in izvedba oblikovalske zasnove -
prelom in priprava za tisk

 

Smo specialisti za stavljenje knjig in ostalih publikacij ter vseh spodaj naštetih tiskovin:

 

• izdelava logotipov (podjetja, izdelki ...)

• celostne grafične podobe

   (logo, vizitke, dopisni listi, kuverte)

• publikacije:

   - knjige,

   - brušure,

   - revije,

   - strokovno literaturo,

   - kataloge,

   - časopis,

   - slikanice,

 

 

• druge tiskovine:

   - zloženke,  

   - letake,

   - plakate,

   - obrazce,

   - razglednice,

   - vabila,

   - nalepke,

   - diplome in priznanja

   - koledarji

   - rokovniki ...